Finalisasi Penyusunan Borang ISK

Kegiatan finalisasi penyusunan Borang ISK prodi pendidikan seni rupa dan prodi Pendidikan kriya. Dalam kegiatan ini masing masing prodi berdiskusi dan bertukar pendapat mengenai penyusunan borang tersebut. Masing-masing Program Studi di Jurusan Pendidikan Seni Rupa telah berAkreditasi A dan target selanjutnya untuk dapat Akreditasi Unggul. Besar harapan Bapak dan Ibu dosen Jurdik Seni rupa untuk memajukan masing-masing prodi dengan Akreditasi Unggul.

Semoga sukses...